Delegació per als assumptes econòmics

"A cada diòcesi, el Bisbe, havent escoltat el col•legi de consultors i el consell per als assumptes econòmics, ha de nomenar un ecònom que sigui expert en economia i excel·leixi en honradesa" (C. 494).
  • Mn. David Codina Pérez, Ecònom diocesà
  • Sr. Carles Martin Neira, Delegat diocesà per als Assumptes Econòmics
  • Sr. Xavier Rebollo Graupera, Administratiu.