Delegació per als assumptes econòmics

 

Consell per als Assumptes Econòmics (Cànons 492-493)

"A cada diòcesi serà constituït un consell per als assumptes econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, ben experts en economia i en dret civil i d'integritat provada" (C. 492)
  • Mn. Ignasi Navarri Benet, Vicari General
  • Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General i Ecònom diocesà
  • Mn. David Codina Pérez, Secretari general i Canceller i Moderador de la Cúria
  • Sr. Carles Martin Neira, Delegat diocesà per als assumptes econòmics
  • Sr. Josep Casanova Obiols.
  • Sr. Francesc Xavier Coll Gilabert.
  • Sr. Daniel Marsol Burgos
  • Sr. Joan Orrit Clotet