Delegació per als assumptes econòmics

 

Consell per als Assumptes Econòmics (Cànons 492-493)

"A cada diòcesi serà constituït un consell per als assumptes econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, ben experts en economia i en dret civil i d'integritat provada" (C. 492)
  • Mn. David Codina Pérez, Ecònom diocesà