Consell presbiteral

(2017-2021)

1. Per raó del seu ofici:

Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari general
Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari general i Rector del Seminari
Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l'acció pastoral
Mn. David Codina i Pérez, Secretari general i Canceller,


2. Per elecció lliure dels preveres:

1ª circumscripció:

Mn. Josep Chisvert i Villena
Mn. Jordi Miquel i Benavent
Mn. Ramon Sàrries i Ribalta

2ª circumscripció

Mn. Jaume Mayoral i Martí
Mn. Carles Albert Ospina i Hurtado
Mn. Alfons Velásquez i Castañeda

3ª circumscripció

Mn. Pere Balagué i Bajona
Mn. Joan Pau Esteban i Osma
Mn. Joan Antoni Mateo i García 

Representant del religiosos preveres:

P.  Antoni Facerias i Barrachina, S.F..

Per designació Episcopal:

Mn. Benigne Marquès i Sala
Mn. Gabriel Casanovas i Vila

Secretariat

Mn. David Codina, Secretari
Mn. Gabriel Casanovas, adjunt
Mn. Alfons Velásquez, adjunt