Mans Unides

Vetlla aquesta campanya a nivell diocesà 

Sra. Teresa Cabanas Piera, Presidenta-Delegada.

Mn. Lluís Eduard Salinas Muñoz, Consiliari diocesà.
Sra. Rosa Mª Carratalà Ibáñez, vocal.