Història del Seminari

L'edifici
foto_5El seminari Conciliar d'Urgell pensat pel bisbe Joan Caixal com la universitat dels pirineus, i realitzat en la seva integritat en art de punt rodó (neoromànic) amb grans influències germàniques, és una avançada de l'art de mitjan segle XIX a Europa, que es va posar en pràctica a Cataluya en d'altres edificis, com la Universitat de Barcelona o el Seminari Conciliar de Barcelona.

Després d'uns anys de deteriorament s'hi feren reparacions menys vistoses durant el pontificat de Mons. Joan Martí, en l'edifici i també en la capella. L'any 2004, amb motiu dels 150 anys de la proclamació del dogma de la Inmaculada, Mons.Joan-Enric Vives va inaugurar els darrers treballs de restauració de l'interior de la capella, adaptant-la ja a les disposicions del concili vaticà II.

img_6833img_6835img_6837img_6838img_6841img_6844img_6855