Església d'Urgell 384

0384

Sumari:

  • Primera visita del Nunci a la Diòcesi d'Urgell
  • Crida per una renovació ètica i un compromís de solidaritat davant la crisi
  • Memòria d'un any marcat per la mort de l'Arquebisbe Joan Martí
  • Exposició del cicle complet del Martiri de Santa Caterina
  • 2010, any del Mil·lenari de Sant Ermengol, Bisbe i Patró secundari del Bisbat d'Urgell
  • Saber Acompanyar
  • Sacerdots d'Urgell, àngels de la caritat pels camins dels Pirineus
  • Aina, molt més que un centre de colònies
  • Dotze campanades per un nou any de crisi
  • La veu del silenci
  • Dietari