Reunió del Consell Presbiteral d’Urgell

Reunió del Consell Presbiteral d’UrgellEl dia 28 d'octubre l'Arquebisbe d'Urgell va presidir la reunió ordinària del Consell Presbiteral d'Urgell a la Casa del Bisbat, de La Seu d'Urgell, a la qual assistiren la totalitat dels Consellers. Excusà la seva presència Mn. Ramon Sàrries que estava acompanyant el segon pelegrinatge diocesà a Terra Santa, amb motiu de l'Any de la Fe.

Es varen tractar els temes següents: l'Any de la Fe a la Diòcesi, les beatificacions dels màrtirs del segle XX a Espanya, entre els quals n'hi ha 10 fills del Bisbat, l'Escola diocesana de Formació permanent i les prioritats del treball pastoral diocesà.

 

També altres informacions sobre els nous Delegats diocesans i l'acompanyament de les Delegacions que en faran els Vicaris generals i episcopal, les properes ordenacions de dos diaques, el Mapa de les Diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense i el pròxim Recés d'Advent per als laics a Balaguer. També reberen informació sobre els testaments atorgats davant Rector i la seva protocol·lització notarial que se centralitzarà a través de la Secretari general del Bisbat.

 

Durant la celebració del Consell els preveres celebraren junts l'Eucaristia a la S.E. Catedral d'Urgell presidits pel Sr. Arquebisbe que en la seva homilia els animà a ser conscients de la importància del ministeri ordenat que han rebut, i que la pregària del Senyor en elegir els apòstols continua sostenint els actuals successors dels apòstols, bisbes i els seus col·laboradors estrets, els preveres. Junts pregaren pels sacerdots malalts i pels preveres difunts des de la celebració de l'última sessió del Consell.

 

Reunió del Consell Presbiteral d’UrgellReunió del Consell Presbiteral d’Urgell