Comunicat de la reunió 208 de la CET

298 20131030063313Els dies 30 i 31 d'octubre de 2013 a la Residència Maria Immaculada de Tiana ha tingut lloc la reunió nº 208 de la Conferència Episcopal Tarraconense a la qual han assistit tots els seus membres, llevat de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. En començar l'Arquebisbe Jaume Pujol ha donat la benvinguda a Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa, que assistia per primer cop a la CET.

1. Els Bisbes han felicitat l'arquebisbe Jaume Pujol per la realització de la cerimònia de BEATIFICACIÓ de 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya, celebrada a Tarragona el passat dia 13 d'octubre, i han agraït el Missatge que el Papa Francesc va adreçar a l'inici de la celebració. Han destacat tot el treball ben realitzat per les diverses Comissions preparatòries, l'acolliment tan fratern als pelegrins vinguts de tot arreu, la tasca dels voluntaris, així com les diverses exposicions, conferències i representacions que van tenir lloc a la ciutat amb ocasió de les beatificacions.
Els Bisbes han reflexionat sobre aquest esdeveniment eclesial i han redactat una Nota que s'adjunta al final d'aquest Comunicat.

2. Els Bisbes han tractat diverses qüestions referents a la LITÚRGIA i han aprovat per a la llengua catalana versions oficials de textos de la Litúrgia de les Hores i del Ritual del Baptisme.
Així mateix han acollit amb agraïment l'aprovació per part de la Congregació per al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments de la versió catalana oficial de la MENCIÓ DE SANT JOSEP en les Pregàries eucarístiques II, III i IV per a la Missa, que ara serà publicada en els distints Butlletins oficials dels Bisbats.

3. També han començat a preparar la propera VISITA A LA SEU APOSTÒLICA, "ad limina Apostolorum", que tindrà lloc a Roma a la primera setmana de març, amb trobada de tots els bisbes amb el papa Francesc i entrevistes amb les diverses Congregacions i Pontificis Consells de la Cúria Romana.

4. L'acció pastoral a través dels MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL ha estat objecte de seguiment per part dels Bisbes de Catalunya, i han emès la següent Nota com a conclusió de la seva reflexió:

"SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

"Els Bisbes que formem la Conferència Episcopal Tarraconense, atenent les queixes que rebem de molts fidels, lamentem el clima d'agressivitat i la manipulació de continguts que s'estan donant en alguns mitjans de comunicació de tot l'Estat Espanyol, sobretot en relació a la situació política i social de Catalunya.

"Més en concret, creiem que produeix un greu escàndol a molts membres la comunitat catòlica de les nostres Diòcesis i també a nosaltres, el fet que el Canal de televisió 13tv, que ha de respectar les persones i les institucions segons el seu ideari, en alguns dels seus informatius i tertúlies, opti pel menyspreu, la desqualificació i fins i tot l'insult. Demanem que aquest mitjà televisiu sigui sempre factor de comprensió i diàleg responsable i fructífer.

"En aquests moments convé que tothom faci un esforç per defensar i promoure una cultura del respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat entre les persones i els pobles, tal com ensenya repetidament la Doctrina Social de l'Església."

5. Mons. Francesc Pardo ha informat els Bisbes dels preparatius del proper Aplec de l'Esperit que tindrà lloc a Banyoles (Girona) el dia 7 de juny de 2014, dissabte de Pentecosta. L lema de l'aplec serà: "És el Senyor"•, i fa referència a l'expressió de l'apòstol St. Joan en experimentar la presència de Crist Ressuscitat al llac de Tiberíades.

6. Els bisbes a proposta de Mons. Salvador Cristau han nomenat Coordinador del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPAS) Mn. Joan Manuel Bajo i Llauradó, del bisbat de Tortosa.

7. En ordre als fruits de l'Any de la Fe que pròximament serà clausurat, els Bisbes han ultimat la redacció d'un document que pròximament serà publicat sobre la transmissió de la fe.

8. També han tractat qüestions sobre ecumenisme i relacions intereligioses, moviments eclesials infantils i juvenils, i altres iniciatives laïcals.

Tiana, 31 d'octubre de 2013.

ANNEX.-

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

"El passat 13 d'octubre van ser beatificats 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya. Molts d'aquests testimonis de la fe havien nascut o viscut a les nostres Diòcesis, que han estat fecundades per la sang d'aquests màrtirs. La seva beatificació no ha de ser simplement un acte que quedi per a la història, sinó un nou impuls en el camí de la fe de les nostres Esglésies, una gràcia de la Pentecosta. La celebració a Tarragona ha estat un goig, però també un compromís per a tots, que hem de concretar amb iniciatives pastorals que siguin expressió i fruit de l'Any de la Fe que estem celebrant.

"Els Bisbes de Catalunya pensem que, tal com va demanar el beat Joan Pau II, «cal que les Esglésies locals facin tot el possible per no perdre el record d'aquells que han sofert el martiri» (TMA 37). I alhora el mateix Papa ens demanava, de forma ben solemne, el compromís de realitzar una veritable «purificació de la memòria». En aquest sentit, no ens costa reiterar el que ja vam afirmar : «Som conscients de les mancances i els errors que, com a membres de l'Església, hàgim pogut cometre en un passat més o menys llunyà, i humilment en demanem perdó; però alhora som també conscients del paper insubstituïble que ha tingut l'Església i el cristianisme en la història mil•lenària de Catalunya» (Al servei del nostre poble, 22).

"Per això, així com en el passat recent l'Església va lluitar decididament a favor de la reconciliació, els drets humans i el restabliment de les llibertats, en temps ben difícils i molt abans de la transició democràtica, ara també ens comprometem a treballar per la reconciliació entre tots els ciutadans, i per la guarició de les ferides que encara poguessin restar obertes i que caldria tancar amb la generositat de tots.

"Desitgem que es continuï investigant el període històric que inclou la IIª República, la Guerra civil, la Dictadura i la recuperació de la Democràcia, ja que creiem que conèixer la veritat serà un ajut a l'esclariment de la història, conduirà a la pau i a l'autèntica reconciliació entre tots els ciutadans de la nostra terra."

Els Bisbes de la Conferencia Episcopal Tarraconense

Tiana, 31 d'octubre de 2013

Reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense