Església d'Urgell 418

0418

 

 

Sumari:
 • Objeccions ètiques a la clonació humana
 • El desenvolupament integral de l'home
 • L'art el servei de la fe
 • Devoció mariana i retrobament: Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes
 • El calze i la patena de Núria, a l'exposició "Facies Fidei"
 • VII Jornada Catalana de mestres i professors de religió catòlica
 • Celebració de la Pasqua del Malalt a Ponts
 • La justícia, puntal de la pau
 • Homenatge a la gent gran de la parròquia de Les Avellanes
 • Aina, colònies anticrisi
 • Punt de referència i causa de salut
 • Dietari

Església d'Urgell 417

0415

 

 

Sumari:
 • La cúria romana
 • 50 anys de l'encíclica "Pacem in Terris"
 • Pelegrinar en l'Any de la Fe
 • Nou projecte de restauració de l'absis de Sant Climent de Taüll
 • El diàleg com a estil de vida
 • Els santuaris agermanen fidelitat a l'Evangeli i al poble
 • Pacificació exterior i interior
 • Jornada Interdiocesana de Vida Consagrada
 • Trobada Diocesana de Vida Creixent
 • La força dels Aplecs
 • Educació en el lleure: un comprimís amb la societat i l'Església
 • La capella del Santíssim de Bellver
 • La conversió
 • Dietari