Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

1. Es concedeix la indulgència plenària a tots i cadascun dels fidels, amb les condicions habituals (és a dir, confessió sacramental, comunió eucarística i oració per les intencions del Summe Pontífex, amb el cor totalment desenganxat de l'afecte a qualsevol pecat), cada vegada que participin amb atenció i pietat en una funció sagrada o en un exercici pietós realitzats en honor del Santíssim Sagrament, solemnement exposat o reservat en el sagrari.