Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

2. Així mateix, es concedeix, amb les condicions abans recordades, la indulgència plenària als sacerdots, als membres dels instituts de vida consagrada i de les societats de vida apostòlica, i als altres fidels que per llei han de resar la litúrgia de les Hores, així com als qui solen resar l'Ofici diví només per devoció, cada vegada que, al final de la jornada, resin amb fervor, en comú o de forma privada, Vespres i Completes davant el Santíssim Sagrament exposat a la veneració dels fidels o reservat en el sagrari.