Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

Els fidels que, per malaltia o altres causes justes, no puguin visitar el Santíssim Sagrament de l'Eucaristia en una església o oratori, podran obtenir la indulgència plenària a casa seva o allà on es trobin a causa de l'impediment si, amb total rebuig de qualsevol pecat, com s'ha dit abans, i amb la intenció de complir, quan sigui possible, les tres condicions habituals, realitzen una visita espiritual, amb el desig del cor, amb esperit de fe en la presència real de Jesucrist en el Sagrament de l'altar, i resen el Parenostre i el Credo, afegint una jaculatòria a Jesús sagramentat (per exemple, «Beneït i lloat sigui el Santíssim Sagrament de l'altar»).