Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

Si ni tan sols això poguessin fer, rebran la indulgència plenària si s'uneixen amb desig interior als qui practiquen de manera ordinària l'obra prescrita per a la indulgència i ofereixen a Déu misericordiós les malalties i les dificultats de la seva vida, tenint també ells el propòsit de complir, quan els sigui possible, les tres condicions habituals.