Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

Els sacerdots que exerceixen el ministeri pastoral, sobretot els rectors, tenint presents els «Suggeriments i propostes» publicats el 15 d'octubre de 2004 per la Congregació per al Culte Diví i la disciplina dels Sagraments, informaran de la manera més convenient els seus fidels sobre aquestes saludables disposicions de l'Església, estiran disponibles amb esperit sol·lícit i generós per a escoltar les seves confessions, i, en els dies establerts per a la utilitat dels fidels, dirigiran de manera solemne el rés públic d'oracions a Jesús sagramentat.