Decret de la Penitenciaria Apostòlica sobre les indulgències concedides en l'any de l'Eucaristia

Finalment, en impartir la catequesi, que exhortin els fidels a donar amb freqüència testimoniatge obert de fe i d'amor al Santíssim Sagrament, com es proposa en la concessió general IV de l'«Enchiridion indulgentiarum», tenint presents també les altres concessions del mateix «Enchiridion»: n. 7, adoració i processó eucarística; n. 8, comunió eucarística i espiritual; n. 27, primera missa dels neosacerdots i celebracions jubilars d'ordenació sacerdotal i episcopal.

Aquest decret té vigència durant l'Any eucarístic, a partir del dia mateix de la seva publicació a «L'Osservatore Romano», no obstant qualsevol disposició contrària.

Donat a Roma, a la seu de la Penitenciaria Apostòlica, 25 de desembre de 2004, Solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist.

 

Card. James Francis STAFFORD, Penitencier Major

Gianfranco GIROTTI, o.f.m.conv., Regent