St. Climent de Taüll recupera el seu esplendor original

St. Climent de Taüll recupera el seu esplendor originalDissabte dia 23 de novembre, en escaure's la festa del seu sant Patró, l'església de St. Climent de Taüll quedà petita per a acollir les autoritats i els fidels que s'hi varen congregar per contemplar la nova i molt acurada projecció virtual sobre les pintures de l'absis de l'església, que a partir d'aquell dia substituïa la còpia sobre escaiola del 1960 de la pintura mural romànica catalana més important.

L'Arquebisbe d'Urgell presidí la inauguració de la projecció juntament amb l'Hble. Sr. Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Ferran Mascarell i l'Il·lm. Sr. Alcalde de la Vall de Boí, Sr. Joan Perelada.

Aquesta recreació virtual representa amb tot detall i un gran realisme les pintures que s'han conservat de l'any 1123, data en què l'església fou consagrada. Es tracta, doncs, d'una fidedigna còpia immaterial de les pintures originals conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Però la presentació virtual permet també admirar com hauria pogut ser l'absis pintat en la seva totalitat, omplint els fragments perduts amb imatges noves que s'han realitzat a través d'una llarga recerca documentada. La recerca que s'ha realitzat per portar a terme aquesta nova presentació ha permès també descobrir que, amb tota seguretat, a l'església hi havia altres pintures murals abans de les del mestre de Taüll, segons va anunciar el director general de Patrimoni, Sr. Joan Pluma.
La visita a Sant Climent de Taüll compta ara amb un cicle lumínic de mitja hora en bucle sobre les pedres de l'absis, que inclou la presentació fixa de les pintures conservades (17 minuts); un espectacular audiovisual animat en què es mostra el procés de realització de la pintura fins a arribar al resultat final (10 minuts), i 3 minuts per a contemplar la paret nua, però amb les traces de pintura deixades per l'arrencament del fresc el 1919. A més, es poden veure també els fragments originals trobats després d'extreure la reproducció d'escaiola i que fins ara no eren visibles.
El projecte s'ha realitzat entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Obra social La Caixa amb la col·laboració del Bisbat d'Urgell i el Consorci de patrimoni de la Vall de Boí i el MNAC.
Mons. Vives felicità els tècnics que han fet possible la realització d'aquest projecte i totes les Institucions que hi han col·laborat i es congratulà especialment del sentit litúrgic i teològic que amb la nova projecció l'església de St. Climent es veu reforçat. En aquest sentit notà com la Paraula de Déu és l'inici de la projecció de la pintura de l'absis que dóna lloc a l'Alfa i l'Omega, Jesucrist, el Pantocràtor, que mostra la seva divinitat per la seva mandorla però al mateix temps té els seus peus tocant a la terra per mostrar la seva encarnació. També apareixen clarament projectats la mà creadora de Déu, que es complau en l'frena d'Abel, i Caín i Abel com a signe de la lluita entre maldat i bondat que sempre hi ha entre els humans. Igualment l'Anyell de Déu, vivent i amb molts ulls, brandant la creu, que ens diu que el Pantocràtor és el qui ha donat la vida, humilment, com un anyell que duien a l'escorxador pel bé de tota la humanitat.

St. Climent de Taüll recupera el seu esplendor originalimg 49640taull