Jornada de formació per als preveres i diaques d'Urgell

Jornada de formació per als preveres i diaques d'UrgellDilluns dia 17 de febrer al Santuari del Sant Crist de Balaguer va tenir lloc la 2a Jornada de formació per als preveres i diaques d'Urgell del curs pastoral 2013-2014.
El ponent fou el Dr. Salvador Pié-Ninot, Doctor en Teologia i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Tractà sobre el tema "L'Exhortació Apostòlica: La Joia de l'Evangeli. La transformació missionera de l'Església com una Església en sortida".

Després de resar junts la pregària de l'Hora d'entre dia, el Sr. Arquebisbe donà la benvinguda a la cinquantena de preveres i diaques presents i tingué un record pels preveres difunts des de la darrera trobada així com pel Dr. Ricard Maria Carles, Cardenal emèrit de Barcelona així com pel qui fou Bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Pere Tena.

 

El Dr. Pié oferí dues ponències destacant com el Papa Francesc ha suposat un revulsiu per a tot el Poble de Déu subratllant com l'Església, pel Papa Francesc, ha de "sortir" envers el món essent profundament missionera en tots els àmbits.

El professor subratllà també com una gran novetat d'aquest Pontificat el fet que "no és convenient que el Papa reemplaci als episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es plantegrn en els seus territoris. En aquest sentit, percebo la necessitat d'avençar en una saludable descentralització" (EG n.16). Pel Dr. Pié aquest és un signe ben palés de l'esperit col.legial d'aquest programa del Papa.

Un dinar de germanor clogué la Jornada de convivència i germanor entre tots els preveres d'Urgell.

Jornada de formació per als preveres i diaques d'UrgellJornada de formació per als preveres i diaques d'Urgell